Banery Reklamowe Rzeszów

Jak przygotować plik do druku:

– 300 DPI
– przestrzeń barwowa CMYK
– rozmiar brutto pliku powiększony o 2 mm tła z każdej strony względem rozmiaru netto – spad (naddatek) na odcięcie
3 mm marginesu bezpieczeństwa – oznacza to że w odległości mniejszej niż 3 mm od krawędzi ulotki (netto) nie powinny znajdować się żadne ważne informacje,
grafiki rastrowe powinny zostać osadzone jeśli plik zostaje wysłany w formie wektorowej,
– wszystkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe,
– akceptowalne rozszerzenia plików: *.tiff, *.ai, *.pdf,